•  

    Zgłoszenie-dziecka-do-I-klasy-szkoly-podstawowej-2022.doc

    Oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx


    Wniosek-REKRUTACYJNY-do-I-klasy-DZIECI-POZA-REJONEM.doc

     

    Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do klasy pierwszej (rejon)

     

    • Zgłoszenie do klasy 1 (druk na stronie).
    • Xero aktu urodzenia z numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL na akcie urodzenia  to dodatkowo xero dowodu osobistego dziecka lub paszportu).
    • Jeśli dziecko zostało zameldowane na pobyt stały po 01.01.2022 proszę dołączyć potwierdzenie zameldowania z wydziału meldunkowego.
    • W przypadku zamieszkania w rejonie szkoły należy dołączyć xero umowy najmu + oświadczenie (druk na stronie)

     

    WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY UMIEŚCIĆ W KOPERCIE Z DOPISKIEM:

     

    „KLASA 1 REJON” I WRZUCIĆ DO URNY OBOK SEKRETARIATU

     

    WSZYSTKIE DRUKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych