•  

       

      Prezydium

      przewodnicząca – Pani Magdalena Mosakowska

      wiceprzewodnicząca –  Pani Monika Olasek

      wiceprzewodniczący – Pan Sebastian Musiałek

      Przedstawiciel klas "0" - Pani Beata Brzumińska

      Przedstawiciel klas I - Pani Ilona Zwolińska

      Przedstawiciel klas II - Pani Anna Klatkowska

      Przedstawiciel klas III - Pani Anna Karolak

      Przedstawiciel klas IV - Pan Adam Rutkowski

      Przedstawiciel klas V - Pani Sylwia Fic

      Przedstawiciel klas VI - Pani Katarzyna Karczewska

      Przedstawiciel klas VII - Pani Izabela Cybulak

      Przedstawiciel klas VIII - Pani Katarzyna Duda

       

    •  

      

     BS Pruszków 74 8931 0003 0730 1140 2000 0001

     z dopiskiem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

    •  ___________________________________________________________________________________________

      

     Terminarz zebrań Rady Rodziców  w roku szkolnym 2023/2024:

      

     28.09.2023r. (czwartek)

     19.10.2023r. (czwartek)

     23.11.2023r. (czwartek)

     14.12.2023r. (czwartek)

     11.01.2024r. (czwartek)

     22.02.2024r. (czwartek)

     21.03.2024r. (czwartek)

     18.04.2024r. (czwartek)

     16.05.2024r. (czwartek)

     13.06.2024r. (czwartek)

      

     Zebrania rozpoczynają się o godz. 19.00

      

      

     _____________________________________________________________________________________________________

    •  

      

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
    • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
    • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
    • Dyrektor mgr Marek Śrębowaty
    • Wicedyrektorzy mgr Anita Baińska-Trzebińska, mgr Mateusz Bąkowski, mgr Katarzyna Jutkiewicz
    • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
    • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
    • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych