•  

   •  

    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych,

    dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków na rok szkolny 2021/2022

     

    1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

     

    Termin składania wniosków do szkół: 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

     

    Wniosek jest umieszczony na stronach internetowych szkół oraz w załączniku poniżej.

     

    2. W roku szkolnym 2021/2022 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.:

    • Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jasna 2,
    • Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4
    • Szkole Podstawowej Nr 5, ul. J. Długosza 53
    • Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Lipowa 31,
    • Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44,
    • Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Mostowa 6,
    • Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Pływacka 16,

     

       W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

     

    3. Kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

    • Szkoła podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. J. Długosza 53,
    • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

     

    4. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

     

    5. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
    (Dz.U. z 2020 r, poz. 910 ze zm.). Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa Uchwała XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków, branych pod uwagę  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

     

     

     

    Uchwala_Rady_Miasta_w_sprawie_rekrutacji.pdf

    Zarzadzenie_Prezydenta_ws_rekrutacji_2021-2022.pdf

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych