• Nagłówek

   •  

      

    Rekrutacja  do „zerówki”

    od 30 marca 2020 do 8 kwietnia 2020

     

    DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE KANDYDATA

    DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIESZKAJĄCEGO W MIEŚCIE PRUSZKÓW

     

    1. Akt urodzenia z numerem PESEL (w przypadku braku PESEL na akcie urodzenia należy dodatkowo przynieść dowód osobisty lub paszport dziecka.
    2. Wypełniony „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO”.
    3. Potwierdzenia zamieszkania na terenie miasta Pruszków (zameldowanie lub umowa najmu lokalu).
    4. Inne zaświadczenia wymienione we wniosku zaznaczone przez rodziców w „Kryteriach podstawowych i kryteriach dodatkowych” .

     

    W przypadku „zerówki” rejonizacja nie obowiązuje (zapisujemy dzieci zamieszkujące na terenie miasta Pruszków), zerówka pracuje 5 godzin dziennie w pozostałym czasie szkoła zapewnia opiekę świetlicową od 7.00 – 17.30.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych