• Doradztwo zawodowe w szkole - podstawowe informacje

   Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
   Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

   Lekcje doradztwa zawodowego, jako obowiązkowego przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8 w wymiarze 10 godzin rocznie. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.
   Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

   Informacje

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.02. 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego - TUTAJ

   Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - TUTAJ

   Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej TUTAJ

   PERSPEKTYWY  - RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2020TUTAJ

   PERSPEKTYWY  - RANKING TECHNIKÓW 2020 - TUTAJ

   Prezentacja Warszawskich Szkół Ponadpodstawoych 2021 - TUTAJ
   Ścieżka edukacyjna   - SCHEMAT
   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pruszkowie - INFORMACJE

   Szkoła podstawowa i co dalej?  PREZENTACJA DLA RODZICÓW

   Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej - PREZENTACJA

   Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę - BROSZURA DLA RODZICÓW

   Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej ? - PORADNIK DLA RODZICÓW
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • Dyrektor mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy mgr Anita Baińska-Trzebińska, mgr Mateusz Bąkowski, mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych