•  

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
     lecz przez to, kim jest;

     nie przez to, co ma, lecz przez to,
     czym dzieli się z innymi.
     (św. Jan Paweł II)

      

     Szkolny wolontariat to nieocenione korzyści:
     - uwrażliwia dzieci i młodzież na problemy społeczne,
     - uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem drugiego człowieka,
     - pomaga rozwijać i kształtować osobowość, ucząc żyć według uniwersalnych wartości,
     - zachęca swoich członków do rzetelnej nauki, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności,
     - promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach,
     - rozwija w wolontariuszach zmysł estetyki dzięki działalności kulturalnej.

          Długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi – wolontariuszy – do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia oraz naukę udzielania możliwie najbardziej efektywnego wsparcia. Aktywność wolontariacka uczy młodych ludzi szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy, kultywowania wartości służących integralnemu rozwojowi człowieka oraz usprawniających funkcjonowanie całego społeczeństwa. Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.

      

     Opiekunowie wolontariatu:

     - p. Anna Daniluk- przewodnicząca

     - p. Anna Banaszczyk

     - p. Renata Janczarska

     - p. Agnieszka Dmowska

     - p. Ewelina Klimaszewska

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74
    tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
    05-804 Pruszków
    Poland
   • Dyrektor
    mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy
    mgr Anita Baińska-Trzebińska,
    mgr Mateusz Bąkowski,
    mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00
    wtorek 8.00-16.00
    Środa 8.00-16.00
    czwartek 8.00-16.00
    piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych