•  

                                                           Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

    

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   01.09.2021

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12 - 02.01.2022

   Koniec pierwszego semestru

   28.01.2022

   Ferie zimowe

   31.01 - 13.02.2022

   Egzamin klas ósmych

   24.05 - 26.05.2022

   Wiosenna przerwa świąteczna

   14.04 - 19.04.2022

   Zakończenie roku szkolnego

   24.06.2022

   Ferie letnie

   25.06 - 31.08.2022

    

                                                                    Dodatkowe ustawowo wolne:

   1 listopada 2021 (poniedziałek)

   Dzień Wszystkich Świętych

   11 listopada 2021 (czwartek)

   Narodowe Święto Niepodległości

   1 stycznia 2022 (sobota)

   Nowy Rok

   6 stycznia 2022 (czwartek)

   Święto Trzech Króli

   1 maja 2022 (niedziela)

   Święto Pracy

   3 maja 2022 (wtorek)

   Święto Konstytucji 3 Maja

   16 czerwca 2022 (czwartek)

   Boże Ciało

    

                                                    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

                         /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r./

   15 października 2021 (piątek)

    

   12 listopada 2021 (piątek)

    

   7 stycznia 2022 (piątek)

   2 maja 2022 (poniedziałek)

    

   24 maja 2022

   Egzamin ósmoklasisty

   25 maja 2022

   Egzamin ósmoklasisty

   26 maja 2022

   Egzamin ósmoklasisty

   17 czerwca 2022 (piątek)

    

    

                                                   Terminarz dni otwartych i zebrań z rodzicami:

   08-09.09.2021

   Zebrania organizacyjne.

   10.11.2021

   Dzień otwarty/ Zebranie z rodzicami.

   15-16.12.2021

   Zebrania „zagrożeniowe”.

   26-27.01.2022

   Zebrania „śródroczne”.

   23.03.2022

   Dzień otwarty/ Zebrania z rodzicami.

   27.04.2022

   Zebranie z rodzicami klas 8- Procedury egzaminu ósmoklasisty

   18-19.05.2022

   Zebrania „zagrożeniowe”.

                       Spotkania nauczycieli z rodzicami w dni otwarte odbywają się w godz. 18.00-19.00

    

                                                                            Terminy Rad Pedagogicznych:

   30.08.2021r.

   Organizacja nowego roku szkolnego 2021/2022

   08.09.2021r.

   Rada zatwierdzająca plany pracy.

   14.10.2021r.

   Rada pedagogiczna

   10.11.2021r.

   Rada szkoleniowa. 

   15.12.2021r.

   Rada śródroczna (zagrożeniowa).

   26.01.2022r.

   Rada klasyfikacyjna śródroczna.

   23.03.2022r.

   Rada pedagogiczna.

   27.04.2022r.

   Rada szkoleniowa. Procedury egzaminu klas ósmych.

   18.05.2022r.

   Rada śródroczna (zagrożeniowa).

   20.06.2022r.

   Rada - klasyfikacja roczna.

   22.06.2022r.

   Rada - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej.

   24.06.2022r.

   Rada podsumowująca roczną pracę szkoły.

    

                                                            

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych