•  

     Rekrutacja do klas I szkół podstawowych,

    prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków w roku szkolnym  2021/2022.

     

      W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2014. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2021 kończy 6 lat.

     

    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu
    na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 1.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

     

    Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku poniżej.

     

    Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
    • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
    • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
    • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
    • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
    • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
    • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
    • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

    Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku poniżej.

     

    Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

    • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
    • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
    • w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. J. Długosza 53 
    • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

    Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

     

     

       Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 15.03.2021 r. do 30.03.2021 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała
    Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 
    27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2020/2021 do publicznych  przedszkoli
    i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     

     

     

    Uchwala_Rady_Miasta_w_sprawie_rekrutacji.pdf

    Zarzadzenie_Prezydenta_ws_rekrutacji_2021-2022.pdf

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych