•  

    REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

    Poczet Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
    w Pruszkowie

     

    §1.

    Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

    §2.

    Nauczyciele i uczniowie otaczają sztandar szacunkiem i oddają mu należne honory.

    §3.

    Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej oszklonej gablocie.

    §4.

    Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 2 chorążych (sztandarowych) i 4 przybocznych (asystujących).

    §5.

    Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas VII pod koniec roku szkolnego.

    §6.

    Ślubowanie nowo wybranego pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych.

    §7.

    Zasady odwoływania pocztu sztandarowego  Uczeń może być odwołany ze składu pocztu sztandarowego z powodu:

     - złego stanu zdrowia,

     - niewłaściwego zachowania i postawy (m.in. parokrotna odmowa udziału

     w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach),

     - widocznego regresu w postępach w nauce,

    §8.

    Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

    §9.

    Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie (strój galowy).

    Uczeń: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula, ciemne półbuty. Uczennica: czarna lub granatowa spódnica (bez aplikacji), biała bluzka,białe rajstopy, ciemne półbuty ; uczesanie: włosy długie – estetycznie spięte.

    Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

    §10.

    Insygnia pocztu sztandarowego:

    • biało – czerwone szarfy, będące odzwierciedleniem barw państwowych, przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

    • białe rękawiczki,

    §11.

    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

     - uroczystości szkolne i patriotyczne

    §12.

    Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

    a) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.

    b) w wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej w szkole przypina się na drzewcu sztandaru od strony godła kokardę z czarnej wstążki.

    §13.

    Z regulaminem zapoznają się kandydaci do pocztu i ich rodzice.

     

    Opiekunowie:

    1. Pani Anna Daniluk

    2. Pani Ewa Nierobisz

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych