•   

    KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

    

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   01.09.2020r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12 - 03.01.2021r.

   Koniec pierwszego semestru

   27.01.2021r.

   Ferie zimowe

   4-17.01.2021r.

   Egzamin klas ósmych

   25,26,27.05.2021r.

   Wiosenna przerwa świąteczna

   01.04. - 06.04.2021r.

   Zakończenie roku szkolnego

   25.06.2021r.

   Ferie letnie

   26.06. - 31.08.2021r.

    

   Dodatkowe ustawowo wolne:

    

    1 listopada 2020r. (niedziela)

   Święto Zmarłych

   11 listopada 2020r. (środa)

   Narodowe Święto Niepodległości

    1 stycznia 2021r. (piątek)

   Nowy Rok

   6 stycznia 2021r. (środa)

   Trzech Króli

    1 maja 2021r. (sobota)

    3 maja 2021r. (poniedziałek)

   Święto Pracy

   Święto Narodowe Trzeciego Maja

    3 czerwca 2021 r. (czwartek)

   Boże Ciało

    

   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

   /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej/

    

   14.10.2020r. (środa)

    

   16.10.2020r. (piątek)

    

   25.05.2021r. (środa)

   egzamin ósmoklasisty

   26.05.2021r. (czwartek)

   egzamin ósmoklasisty

   27.05.2021r. (piątek)

   egzamin ósmoklasisty

   4.06.2021r. (piątek)

    

    

   Terminarz dni otwartych i zebrań z rodzicami:

    

   2-3.09.2020r.

   Zebrania organizacyjne dla klas O-3

   9-10.09.2020r.

   Zebrania – organizacyjne dla klas 4-8

   4.11.201r.

   Dzień otwarty.

   16-17.12.2020r.

   Konsultacje „zagrożeniowe”. Online.

   03-04.02.2021r.

   Zebrania „śródroczne”.

   10.03.2021r.

   Dzień otwarty .

   Zebrania z rodzicami klas 8 - procedury egzaminu ósmoklasisty.

   14.04.2021r.

   Dzień otwarty.

   26-27.05.2021r.

   Zebrania „zagrożeniowe”.

    

   Spotkania nauczycieli z rodzicami w dni otwarte odbywają się w godz. 18.00-19.00

    

   Terminy Rad Pedagogicznych:

    

   28.08.2020r.

   Organizacja nowego roku szkolnego 2020/2021

   09.09.2020r.

   Rada zatwierdzająca plany pracy.

   14.10.2020r.

   Rada pedagogiczna

   18.11.2020r.

   Rada szkoleniowa. 

   16.12.2020r.

   Rada śródroczna (zagrożeniowa).

   27.01.2021r.

   Rada klasyfikacyjna śródroczna.

   10.03.2021r.

   Rada szkoleniowa. Procedury egzaminu klas ósmych

   26.05.2021r.

   Rada śródroczna (zagrożeniowa).

   21.06.2021r.

   Rada - klasyfikacja roczna.

   23.06.2021r.

   Rada - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej.

   28.06.2021r.

   Rada podsumowująca roczną pracę szkoły.

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych