•  

    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0)  w szkołach podstawowych,

    dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

    na rok szkolny 2020/2021

     

    1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej. 

     

    Termin składania wniosków do szkół: 16.03 – 30.03.2020 r.  

    Wniosek jest umieszczony   w załączniku poniżej.

     

    1. W roku szkolnym 2020/2021 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.:

     

    - Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,

    - Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34

    - Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53

    - Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,

    - Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,

    - Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,

    - Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16,

     

     

    W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

     

    1. Kandydaci do oddziałów przedszkolnych (klas 0”) szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiedni, ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10,  Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44.

     

    1. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do  Zarządzenia  Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

     

    1. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r, poz. 1148 ze zm.).  Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa  Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

     

     

    Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej.doc

    oswiadczenie_rodzicow .doc

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych